Jak wybrać ekologiczny materiał opałowy do ogrzewania domu?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Właściciele domów przykładają coraz większą wagę do tego, aby używany do ogrzewania materiał opałowy był ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Bardzo popularne stają się paliwa pochodzące z odnawialnych źródeł energii, które umożliwiają ich regenerację w krótkim czasie. Bardzo istotne jest także to, aby podczas spalania wytwarzała się jak najmniejsza ilość popiołu oraz szkodliwych substancji.

Rodzaje ekologicznego opału

Najbardziej powszechnym ekologicznym materiałem opałowym jest drewno. Używa się go w formie nieprzetworzonej lub przetworzonej jako brykiet lub pellet. Brykiet produkowany jest z rozdrobionych odpadków drewnianych, takich jak wióry, trociny i zrębki, które zostają sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Jest on sprzedawany w formie kostek i dzięki niskiej wilgotności posiada zdecydowanie wyższą wartość opałową niż nieprzetworzone drewno. Duże zagęszczenie sprawia, że proces jego spalania jest powolny. Pellet również powstaje z drewnianych odpadków pozyskanych np. z tartaków lub pracowni stolarskich, ale średnica pojedynczego pelletu nie przekracza zazwyczaj 2,5 cm. Dzięki temu jest on łatwy do przechowywania nawet w niewielkich pomieszczeniach gospodarczych. Zaletą stosowania pelletu jest także to, że podczas jego spalania powstają bardzo niewielkie ilości popiołu, a do atmosfery nie uwalniane są szkodliwe substancje. Charakteryzują się jeszcze wyższą wartością opałową niż brykiet. Pellet można zamówić w wygodnych workach korzystając z oferty dostępnej na stronie http://www.bialpak.pl. Paliwem ekologicznym jest także biogaz. Powstaje on na skutek fermentacji metanowej ścieków pochodzących z miejskiej sieci kanalizacyjnej, odchodów zwierząt z hodowli oraz odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego. Fermentacja zachodzi w specjalnych komorach w warunkach beztlenowych. Powstały biogaz służy przede wszystkim do zasilania kotłów grzewczych oraz kuchni gazowych. Ciepło wytwarzane podczas jego spalania wykorzystuje się do ogrzewania budynków oraz podgrzewani wody.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*