Zasady łowienia ryb w Polsce

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Każda osoba chcąca łowić ryby na wędkę zgodnie z przepisami na terenie państwa polskiego powinna posiadać kartę wędkarską, a także zezwolenie na połów amatorski otrzymane od gospodarza rybackiego danego zbiornika, na którym odbywa się połów. W Polsce gospodarzami wód śródlądowych są Polski Związek Wędkarski, gospodarstwa oraz spółdzielnie rybackie i osoby fizyczne. Osoby do 14 roku życia zwolnione są z posiadania karty wędkarskiej, pod warunkiem bycia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej takową kartę; obcokrajowcy przebywający tymczasowo na terenie naszego kraju, pod warunkiem wykupienia odpowiedniej licencji, a także osoby łowiące ryby w zbiorniku wodnym należącym do osoby fizycznej, która jest uprawniona do połowów. Karty wędkarskie wydawane są przez starostę dla danego miejsca zamieszkania na podstawie zaświadczenia o złożeniu egzaminu ze znajomości przepisów ustaw na temat rybołówstwa śródlądowego przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Wędkarskiego. Zarządy okręgów PZW udzielają dokładnych informacji na temat miejsca i daty egzaminu. Wędkarze będący członkami PZW zobowiązani są opłacać składkę na zagospodarowanie danych wód oraz ich ochronę. Sama składka członkowska nie upoważnia jednak do wędkowania. Dopiero opłata składki za łowienie to umożliwia. Dzięki temu można łowić ryby w wodach macierzystego kręgu, a także innych kręgów. Oznacza to, że osoba, która opłaciła składkę w danym kręgu, może wędkować w wodach należących do PZW na terenie całego województwa. Wędkarze niebędący członkami PZW oraz obcokrajowcy uiszczają opłaty ustalone przez odpowiedni zarząd okręgu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*