Badania czynników środowiskowych pracy – jakie firmy powinny je przeprowadzić?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają od firm identyfikacji i kontroli czynników środowiska pracy, które mają wpływ na pracowników. Pytanie brzmi: kto powinien przeprowadzić badania?

Wiele firm utrzymuje profesjonalne relacje z konsultantami środowiskowymi. Konsultanci ci mogą zapewnić obiektywny pogląd na potencjalne zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy i pomóc pracodawcom w opracowaniu odpowiednich środków kontroli. Specjalistyczne firmy, zajmujące się tym rodzajem usług, takie jak https://bhp-partner.pl/, które przeprowadzą badania środowiskowe z największą dokładnością.

Informacje o ryzyku na stanowisku pracy

Pracodawcy muszą również zapewnić swoim pracownikom informacje, instrukcje i szkolenia na temat zagrożeń w ich środowisku pracy. Może to obejmować dostarczenie informacji o konkretnych zagrożeniach, takich jak hałas, wibracje, pył lub chemikalia. Stosowanie urządzeń i produktów w miejscu pracy może być niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Aby zapobiec narażeniu na działanie szkodliwych substancji, pracodawcy muszą zadbać o to, aby ich pracownicy byli informowani o ryzyku związanym z wykonywaną pracą, mieli dostęp do sprzętu ochronnego, a także przechodzili odpowiednie szkolenia. Jednakże, gdy substancja jest podejrzana o działanie rakotwórcze, oznacza to, że może ona wywołać raka, jeśli dostanie się do organizmu. Nie musi to oznaczać, że spowoduje raka: mogą wystąpić inne czynniki, których pracodawca nie może kontrolować (np. palenie tytoniu lub predyspozycje genetyczne).

Wdrażanie urządzeń bezpieczeństwa

Pracodawcy muszą podjąć wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia, że pracownicy nie są narażeni na działanie zanieczyszczeń w stopniu przekraczającym określone limity. Mogą to zrobić poprzez zmniejszenie poziomów narażenia za pomocą technicznych środków kontroli, takich jak systemy wentylacyjne lub poprzez stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, maski i ochrona oczu.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*