Rodzaje i zastosowanie detektorów gazu

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Detektory gazów to urządzenia montowane zarówno w domach prywatnych, jak i obiektach przemysłowych. Służą przede wszystkim do sprawdzania szczelności instalacji gazowych oraz informowania o ewentualnych wyciekach szkodliwych substancji z przewodów, złączy i butli, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. W specjalistycznych sklepach znajdziemy wiele rodzajów tych sprzętów, w tym m.in. popularny detektor co2, wykrywający dwutlenek węgla.

Urządzenia stosowane w warunkach domowych i przemysłowych

Detektory gazów odgrywają niezwykle istotną rolę w przeciwdziałaniu nie tylko wybuchom, ale też nieszczelnościom systemów gazowych, ponieważ ostrzegają o zagrożeniu i w ten sposób skutecznie chronią życie i zdrowie osób znajdujących się w danym budynku. Większość tego typu produktów jest wyposażonych w regulator czułości i wskaźnik optyczny, a także gwarantuje donośny dźwięk alarmowy, którego natężenie wzrasta wraz ze stężeniem szkodliwej substancji.

Na rynku znajdziemy zarówno detektory domowe, przeznaczone przede wszystkim do wykrywania tlenku węgla, gazu ziemnego oraz propanu butanu, jak i detektory przemysłowe, stosowane w celu sprawdzania poziomu m.in. siarkowodoru i metanu. W fabrykach (a także na basenach i w oczyszczalniach ścieków) często wykorzystuje się też detektor ozonu – dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń regularnie dezynfekowanych.

Wyróżniamy następujące rodzaje omawianych sprzętów:

– stacjonarne detektory gazów – działają na tej zasadzie, że w przypadku przekroczenia określonej granicy stężenia danej substancji, specjalny moduł alarmowy przekazuje impuls do zaworu, który z kolei samoczynnie odcina dopływ gazu do pomieszczenia

– wykrywacze wycieków – wyposażone w sensory i przeznaczone głównie do wykrywania gazów palnych, takich jak propan, metan, amoniak, wodór czy etanol

– detektory przenośne – stosowane często przez służby ratunkowe w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu lub wycieku toksycznych substancji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*