Co wchodzi w zakres szkolenia BHP?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków dostosowanych do specyfiki pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Każdy z pracowników powinien zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku oraz przejść odpowiednie szkolenie.

Obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Według podstawowego podziału szkoleń bhp wyróżnia się szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Zarówno jedno jak i drugie przeprowadzane są w czasie pracy, na koszt pracodawcy. Tego typu szkolenia organizowane są przeważnie przez jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w tym zakresie. Wstępne szkolenia BHP obejmują instruktaż ogólny oraz stanowiskowy.

Szkolenia bhp w Swarzędzu określają zasady niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, czynniki powodujące ewentualne zagrożenie, sposób postępowania w razie awarii oraz odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie przepisów bhp.

Szczegółowy instruktaż stanowiskowy w szczególności dotyczy pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych, pracowników narażonych na szkodliwe dla zdrowia warunki pracy, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów realizujących praktykę studencką.

Szkolenia okresowe natomiast mają na celu uaktualnienie nabytej dotychczas wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z przepisami – pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni realizować szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata, a pracownicy administracyjni i biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*